ESF: 66 aanvragen voor regio’s en sectoren

Terwijl het tijdvak voor ESF Duurzame Inzetbaarheid voor het bedrijfsleven pas net geopend is, is het aanvraagtijdvak  voor regio’s en sectoren al gesloten. Het Agentschap SZW heeft bekendgemaakt dat er 66 aanvragen zijn ingediend. In totaal wordt er 12,7 miljoen aan subsidie aangevraagd. Er is  12,5 miljoen beschikbaar.

Vervolgstappen

De aanvragen die ingediend zijn, worden getoetst op de voorwaarden die verbonden zijn aan de subsidieregeling. Indien de aanvraag onvolledig is, kunnen er bovendien vragen aan de aanvrager gesteld worden. In sommige gevallen moet de aanvraag uberhaupt nog aangevuld worden, voordat deze inhoudelijk beoordeeld kan worden.

Toekenning van de subsidie

Of de subsidie wel of niet wordt toegekend, hangt mede van het aangevraagde subsidiebedrag af. De projecten die het beste scoren op de verschillende criteria zullen subsidie ontvangen. Nadat alle aanvragen behandeld en beoordeeld zijn, worden de aanvragen beschikt. Dit kan maximaal 18 weken duren. Aanvragers zullen hier bericht over ontvangen.

Over ESF Duurzame Inzetbaarheid

De subsidieregeling richt zich op ondersteuning van actieve inclusie en actief en gezond ouder worden. Aanvragen voor deze regeling dienen te leiden tot bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

De ESF Duurzame Inzetbaarheid bedrijven / instellingen

De ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen is geopend op 14 november 2016 en sluit op 25 november 2016. Wilt u meer weten over deze regeling? Bekijk de Factsheet.