Oproep voor ERC Proof of Concept Grant vanuit Horizon 2020-doelstelling

Een oproep voor de zogeheten ERC Proof of Concept Grant is gepubliceerd. Deze oproep is gebaseerd op de specifieke Horizon 2020-doelstelling van de Europese Onderzoeksraad (European Research Council – ERC).

De Horizon 2020-doelstelling

De doelstelling van Horizon 2020 is om door middel van het stimuleren van innovatie de Europese concurrentiepositie te vergroten en om maatschappelijke problemen aan te pakken. Hiervoor is door de Europese Unie een groot subsidieprogramma opgestart. De ‘Horizon 2020’.

ERC Proof of Concept Grant

Een ERC Proof of Concept Grant is bedoeld om de kloof tussen commercie en onderzoek te verkleinen. De subsidie is ten hoogste € 150.000 voor een periode van maximaal achttien maanden. Een Proof Concept wordt door het ERC beoordeeld op de innovatieve potentie, de impact en de kwaliteit en efficiëntie van de implementatie van het plan.

In totaal wordt door de Europese Unie via Horizon 2020 voor € 20 miljoen aan subsidies verdeeld. Er kunnen aanvragen bij het ERC worden ingediend tot 16 januari, 18 april en 11 september 2018.

Wilt u meer weten over Horizon 2020? Neem dan contact op met subsidieconsultant Carel Bruinings van de Breed & Partners.