Eindstand MIT Zuid-Holland

De eindstand van het MIT Zuid-Holland haalbaarheid en innovatieadvies is bekendgemaakt. De provincie Zuid-Holland heeft deze gepubliceerd. Het beschikbare budget voor 2016 was vastgesteld op € 8.544.000, waarvan € 2.563.200 voor de instrumenten innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. De eindstand is als volgt:

  • Subsidieplafond: € 2.563.200;
  • Aantal ingediend: 242;
  • Gevraagde subsidie: € 10.025.415;
  • Aantal verleend: 61;
  • Verleende subsidie: € 2.563.200.

Over de MIT regeling

MIT staat voor MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel van de regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen te stimuleren.

Wilt u meer weten over de MIT regeling?
Ga naar de MIT pagina of bekijk dan hier de Factsheet.