EIC Accelerator pilot vervangt SME regeling

De EIC Accelerator pilot, hebt u hier al van gehoord? Het is de nieuwe naam van de SME regeling. Het gaat om een Europese subsidie voor innovatieve mkb’ers die producten of technologieën graag zien groeien of op de markt willen brengen. De naamswijziging in de regeling brengt enkele gevolgen met zich mee.

Zoals u wellicht weet kan SME subsidie aangevraagd worden in twee fasen: SME fase 1 en SME fase 2. De grootste verandering is dat het nu mogelijk is om naast de SME fase 2 subsidie (€ 500.000 tot € 2.5 miljoen) ook aanvullend investeringsgeld van maximaal € 15 miljoen opgehaald kan worden. Dit hoeft echter niet. De SME fase 1 subsidie daarentegen gaan stoppen na 5 september 2019 als laatste indieningsdatum.

Een nieuw format

Ook worden toekomstige SME fase 2 aanvragen in een ander format ingediend. In dit nieuwe format wegen de drie onderdelen van de aanvraag even zwaar mee (excellence, impact en implementation). Het proces blijft verder gelijk: evaluatie van de aanvraag door experts, gevolgd door een uitnodiging om te mogen pitchen in Brussel voor een jury-panel. Bedrijven die in de vorige ronde een voorstel hebben ingediend en op 9 oktober 2019 willen herindienen, dienen het voorstel te herschrijven en vervolgens aan te passen volgens het nieuwe format.

Meer weten over de SME regeling?

Hebt u vragen met betrekking tot de naamswijziging en de veranderingen van de regeling? Consultant innovatiefinanciering Sjef van Kemenade staat u graag te woord.

Bron: RVO