Nieuw plan kabinet: EIA-percentage naar 58%, budget € 60 miljoen omhoog

De afgelopen weken is er in Den Haag druk overlegd over het Belastingplan 2016.

Onderdeel van de nu voorgestelde vierde nota van wijziging van het Belastingplan 2016 is onder meer een ‘intensivering’ van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De voorgestelde intensivering houdt in dat per 1 januari 2016 het percentage van de EIA wordt verhoogd van 41,5% naar 58%. Door deze verhoging wordt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Voor de EIA geldt op dit moment een aftrekpercentage van 41,5%. Bij dit percentage wordt de belastbare winst verminderd met 41,5% van de waarde van de investering, hetgeen bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% een voordeel van circa 10% betekent. Door de voorgestelde verhoging van het aftrekpercentage naar 58% loopt dit voordeel voor vennootschapsbelastingplichtigen op naar maximaal 14,5%.

Het budget van de EIA wordt hiervoor met € 60 miljoen verhoogd tot € 161 miljoen.