€ 68,5 miljoen voor fase 2-onderzoek Europees MKB-instrument

Er is in totaal € 68,5 miljoen voor zogeheten fase 2-onderzoek (O&O, demonstratie, markttoepassing) toegekend vanuit het Europees mkb-instrument, dat deel uitmaakt van het Horizon 2020-onderdeel Innovatie in het midden- en kleinbedrijf (HORIZONIL3). Dit is verdeeld over 37 aanvragen die zijn ingediend voor de 18 maart 2015 gesloten aanvraagronde voor fase 2-onderzoek.  Per aanvraag is geldt er een maximum van € 2,5 miljoen.

In totaal ontving de Europese Commissie 614 voorstellen. Na evaluatie bleven hier 230 aanvragen van over, waarna de beste 37 voorstellen werden geselecteerd voor ondersteuning. Bij de 37 gehonoreerde aanvragen zijn in totaal 42 mkb-bedrijven uit veertien verschillende landen betrokken. Er zijn vier Nederlandse mkb’ers, die in totaal € 5,11 miljoen steun tegemoet kunnen zien.

Het mkb-instrument is gericht op alle soorten innovatieve mkb’ers en alle categorieën van innovatie. Bij de steunverlening wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • fase 1: Concept en haalbaarheidsbeoordeling. Financiering voor het toetsen van de wetenschappelijke of technische haalbaarheid en het commerciële potentieel van een nieuw idee. De financiering bedraagt € 50.000 per project (lump sum, 70% van de projectkosten);
  • fase 2: O&O, demonstratie, markttoepassing. Steun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), met bijzondere aandacht voor demonstratie en markttoepassing. De indicatieve steun varieert van € 500.000 tot € 2,5 miljoen per project (normaliter 70% van de projectkosten, in uitzonderingsgevallen 100% van de projectkosten);
  • fase 3: Commerciële toepassing. Alleen rechtstreekse financiële steun voor ondersteunende activiteiten ten behoeve van innoverende mkb’ers.