MKB’ers aan de slag met duurzame vaarwegen in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil de oevers en kades van vaarwegen verduurzamen en stelt hiervoor samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) € 1 miljoen beschikbaar. De oproep voor dit project is gesloten op vijf december en acht MKB-ondernemers zijn geselecteerd.

Het budget is mede beschikbaar gesteld via het Small Business Innovation Research Programma (SBIR). Ondernemers werden uitgedaagd om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen om uit kades en oevers van provinciale vaarwegen in Zuid-Holland energie te kunnen opwekken. Bijvoorbeeld door duurzame energiebronnen in kades te verwerken of door mogelijkheden te creëren om energie op te slaan.

Ontwikkeling in fasen

In fase 1, het haalbaarheidsonderzoek, testen acht bedrijven of hun milieuvriendelijke oplossing kans van slagen heeft. Hieruit worden twee ondernemers geselecteerd die doorgaan voor fase 2: productontwikkeling.

SBIR-programma

Het SBIR-programma stimuleert nieuw onderzoek binnen allerlei thema’s. Sinds 2004 is er al € 113 miljoen geinvesteerd via de SBIR-regeling. Hiervan is € 51 miljoen gefinancierd door EZK. Bent u benieuwd naar openstaande oproepen binnen het SBIR-programma? Op deze pagina worden de actuele oproepen gepubliceerd.