ESF Duurzame Inzetbaarheid: nieuwe openstellingen

Er is een wijziging aangebracht in de subsidieregeling ESF 2014-2020. Deze wijziging houdt in dat er nieuwe tijdvakken worden opengesteld waarin subsidie kan worden aangevraagd.

Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor bedrijven en instellingen. De eerste openstelling is  van 25 juni 2018 09.00 uur tot en met 29 juni 2018 17.00 uur. Per tijdvak is er € 15 miljoen beschikbaar. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken subsidie aanvragen. De maximale subsidie bedraagt € 12.500 per project. Dit is € 2.500 meer dan voorheen.

Regio’s en sectoren

Ook kan subsidie voor regio’s en sectoren worden aangevraagd. Het aanvraagtijdvak hiervan is 1 oktober 2018 9.00 uur tot en met 26 oktober 2018 17.00 uur. Voor dit tijdvak is € 25 miljoen beschikbaar.

Over deze regeling

ESF duurzame inzetbaarheid richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie richt zich op de directe kosten van het inhuren van een adviseur.

Aanvragen van subsidie

Wilt u meer informatie over deze regeling of wilt u een aanvraag indienen?  Neem dan vrijblijvend contact op met DB&P consultant Michiel van den Bosch of download gratis de factsheet.