Geen openstelling voor ESF Duurzame Inzetbaarheid in najaar 2017

Er komt dit najaar geen nieuwe ESF-openstelling voor het onderdeel ‘Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen’. De subsidieregeling wordt naar verwachting weer opengesteld in 2018.

Het Agentschap SZW heeft gemeld dat ‘wanneer de opening van het aanvraagtijdvak 2018 bekend is, dit zal worden aangekondigd door het Agentschap SZW en in de Staatscourant’.

Over ESF Duurzame Inzetbaarheid

De ESF-DI richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk zijn. De subsidie richt zich op de directe kosten van het inhuren van een adviseur. Er zijn verschillende thema’s waarop advies ingewonnen kan worden en de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.