Dutch Venture Initiative-2 voor innovatieve snelle groeiers

Het DVI-2 werd op 31 maart 2016 gelanceerd door minister Kamp van Economische Zaken en CEO Gilibert van het Europees Investeringsfonds (EIF). Het fonds is bedoeld om snelgroeiende bedrijven betere toegang te geven tot investeringskapitaal en andere private investeerders aan te trekken.

Meer budget door private partijen

EZ en EIF dragen ieder € 100 miljoen bij aan het fonds. Met institutionele beleggers lopen gesprekken die ertoe moeten leiden dat ook zij via DVI-2 € 100 miljoen investeren, zodat er in totaal € 300 miljoen in het fonds komt. Op basis van de verwachtingen is de inschatting dat samen met private partijen uiteindelijk circa € 1,2 miljard nieuwe financiering beschikbaar komt voor jonge, snelgroeiende en innovatieve bedrijven.

Beschikking over voldoende investeringskapitaal

“Innovatieve bedrijven maken onze economie concurrerender en zijn cruciaal voor het behoud van onze welvaart. Om snel te kunnen groeien is het van belang dat deze bedrijven over voldoende investeringskapitaal kunnen beschikken. Met het DVI-2 dragen we ook de komende jaren bij aan een gezonder financieringsaanbod. Door initiatieven als DVI-2 versterkt Nederland de aansluiting met innovatieve hubs als Boston Area en Silicon Valley”, aldus Kamp in een toelichting.

Meer weten over subsidiemogelijkheden? Neem contact op met De Breed & Partners via 076-5654321.