DKTI-subsidie voor de transportsector in 2019

De subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in transport (DKTI) zal in de eerste week van april 2019 opnieuw worden opengesteld. De regeling is in het leven geroepen om groene innovaties in de transportsector te versnellen.

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid in 2030 49% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. Een sector die verantwoordelijk is voor ca. 30% van de CO2-uitstoot in de EU, is de vervoerssector. De subsidieregeling DKTI geeft invulling aan de gemaakte afspraken uit het Energieakkoord van 2014, het Klimaatakkoord van 2019 en de Duurzame Brandstofvisie, waarin de klimaatdoelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer voor de lange termijn staan.

Voor wie?

De DKTI-regeling is bestemd voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties die werken aan transportinnovaties. Samenwerking wordt gestimuleerd, maar dit is geen verplichting.

Welk type projecten?

  • Experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten
  • Haalbaarheidsstudies ter voorbereiding op een experimenteel ontwikkelingsproject
  • Proeftuinen
  • Project-cofinanciering
  • Innovatieclusters

Hoeveel is de subsidie?

De regeling loopt van 2017 tot en met 2021. Ieder jaar wordt er een budget beschikbaar gesteld. In 2019 is er € 32 miljoen beschikbaar gesteld.

DKTIMeer informatie?

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Download dan de gratis whitepaper waarin wij in heldere taal de voorwaarden toelichten of neem contact op met DB&P consultant Jan Egberts.