DKTI-regeling: aanpassing definitie en nieuwe puntentoekenning

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) gewijzigd.

De eerste wijziging heeft betrekking op de definitie van een ‘emissiearm vervoermiddel voor vervoer over de weg’. Voor berekeningen voor tank-to-wheel emissies werden verschillende methodes gehanteerd en daarom was het tot op heden niet voor iedereen duidelijk welke methodes hier worden bedoeld.

Nu is verduidelijkt dat het ook voor de bepaling van de tank-to-wheel-emissie gaat om de methode als bedoeld in Verordening (EG) nr. 715/2007 en Verordening (EG) nr. 692/2008, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2016/646. Dit betekent dat voor biobrandstoffen de hoeveelheid CO2 die bij een verbranding in de motor vrijkomt volgens deze verordening meetelt voor de CO2 emissie-eis.

Gewijzigde puntentoekenning

Ook bijlage 2 van de DKTI-regeling is aangepast. In deze bijlage staat de uitwerking van de puntentoekenning in de beoordeling van projectaanvragen experimentele ontwikkeling, haarbaarheidsstudie en proeftuin. De reden voor deze aanpassing is een fout in de bijlage die een verschuiving van de tabel heeft veroorzaakt. Het gevolg was dat het maximale aantal punten voor bepaalde criteria niet logisch aansloot op een projectsoort. Doordat de bijlage nu is vervangen, is deze fout gecorrigeerd.

Aanvragers van de DKTI-regeling krijgen met terugwerkende kracht (tot 17 oktober 2017) te maken met bovenstaande aanpassingen. Zij krijgen de kans om hun aanvraag te herzien, zodat ze niet kunnen worden benadeeld door het herstel van de fouten.

Over de DKTI-regeling

De Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) is een subsidie-
regeling die van toepassing is op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot. De regeling is gericht op duurzame transportprojecten. Wilt u meer weten over de regeling? Download hier de Factsheet of neem contact met ons op middels het contactformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact op consultant Jan Egberts.