DHI-regeling: uitbreiding naar Cuba en Iran

Ook Cuba en Iran behoren nu tot de DHI-landen. Dat meldt de RVO. De DHI-regeling (subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investerings-voorbereidingsstudies) richt zich op Nederlandse MKB ondernemers met internationale ambities.

Tweede tenderronde DHI-regeling

DHI is een tenderprogramma. Dat betekent dat er verschillende aanvraagrondes zijn. De tweede tenderronde start op 8 augustus en de aanvragen kunnen worden ingediend tot 19 september 2016. Met behulp van de DHI kan er in een vroeg stadium onderzocht worden of er behoefte is aan een bepaald exportproduct en/of investeringstransactie. Hierdoor wordt het aantal Nederlandse ondernemingen dat internationaliseert in opkomende marken en ontwikkelingslanden verhoogd en versterkt.

Heeft u vragen over de DHI-regeling of heeft u advies nodig?
Neem gerust contact op met Corné van Gool.