VIA-regeling aangepast: VIA 2018 plus

Vanaf 2 juli 2018 kunnen noordelijke MKB’ers een aanvraag indienen voor de vernieuwde VIA-regeling, de zogeheten VIA 2018 plus.

Binnen deze nieuwe regeling wordt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor organisatie-innovatie. Dit betekent dat een MKB’er subsidie kan ontvangen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van zijn organisatie- of verdienmodel. Ook de implementatie van dit advies is subsidiabel. Daarnaast is het mogelijk om gezamenlijk een externe deskundige in te schakelen om nieuwe samenwerkingen vorm te geven die gericht zijn op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.

Belangrijke wijzigingen

De verbreding van de regeling houdt ook in dat een innovatief idee per 2 juli 2018 nieuw voor de onderneming mag zijn. Binnen de huidige regeling geldt nog de voorwaarde dat het idee wereldwijd nieuw moet zijn. Een andere belangrijke verandering is dat bij toekenning van de subsidie, 40% van het verleende bedrag direct wordt uitbetaald. Dit bedrag hoeft dus niet voorgefinancierd te worden. Hierdoor kan de ondernemer sneller aan de slag met de innovatie.

Over de VIA

VIA staat voor Versneller Innovatieve Ambities. Met deze subsidie wordt innovatie en economische ontwikkelingen in het MKB in Noord-Nederland gestimuleerd. Ondernemers met een innovatief idee voor een nieuw product of procedé of een nieuwe dienst kunnen subsidie ontvangen voor de ontwikkelingskosten.

Download de gratis factsheet

Wilt u meer informatie over de VIA-regeling? Download dan de gratis factsheet met daarin meer achtergrondinformatie, deadlines en voorwaarden.