De Breed & Partners

R&D
€ 9.6 miljoen voor R&D-projecten in Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland heeft in 2018 € 9.599.878,13 aan subsidie toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Deze subsidie komt uit het beschikbare budget van de regeling MIT (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren). De bijna € 9.6 miljoen is verdeeld over 46 innoverende MKB bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Er werd maximaal... Lees verder
Global Innovation Index 2018
Nederland staat op de tweede plek in de Global Innovation Index 2018. Dit is de hoogste positie die Nederland ooit heeft behaald. De eerste plaats is voor Zwitserland. De hoge score is te danken aan het onderwijs, de infrastructuur, samenwerkingen tussen universiteiten en het bedrijfsleven, de ontwikkeling van innovatieclusters, het... Lees verder
Veth
DB&P klant Veth betrokken bij besturing onbemande sleepboot De Rotterdamse onderneming Kotug is erin geslaagd om over lange afstand een onbemande sleepboot te besturen. De sleepboot die in de haven van Rotterdam ligt, werd bestuurd door een kapitein in Marseille. Dat is een afstand van maar liefst 1200 kilometer. Verschillende partijen hebben met Kotug samengewerkt... Lees verder
Energie-Investeringsaftrek
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd over de Energie-Investeringsaftrek (EIA) in de periode 2012-2017. De belangrijkste aanbeveling is een verlaging van het aftrekpercentage naar 45%. Gedurende de periode 2012-2017 is er € 4,2 miljard (2017 uitgezonderd) aan energiezuinige investeringen met... Lees verder
VIA-regeling
Vanaf 2 juli 2018 kunnen noordelijke MKB’ers een aanvraag indienen voor de vernieuwde VIA-regeling, de zogeheten VIA 2018 plus. Binnen deze nieuwe regeling wordt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor organisatie-innovatie. Dit betekent dat een MKB’er subsidie kan ontvangen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies,... Lees verder
SDE+ subsidie
In 2017 zijn er maar liefst 4.215 projecten van SDE+ subsidie voorzien. Hiermee is het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie volledig toegekend. In totaal gaat het om € 6 miljard. Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van... Lees verder
MIT-regeling
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het budget van de MIT-regeling verhoogd van € 35 miljoen naar € 40 miljoen. Dit extra budget wordt deels regionaal ingezet en deels landelijk. Voor de landelijke regeling is nu in totaal € 16,2 miljoen beschikbaar. Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten In de... Lees verder
subsidieregeling economie
De provincie Noord-Brabant heeft wijzigingen aangebracht in de eerste vier paragrafen van de subsidieregeling economie en innovatie. 1. West-Brabant: Smart Industry en Logistiek Het subsidieplafond is € 227.138 voor specifieke deelsectoren en € 40.084 voor andere sectoren. 2. Midden-Brabant: Social Innovation Het subsidieplafond is € 283.263 voor specifieke deelsectoren... Lees verder
MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Op de openingsdag van de landelijke MIT-regeling (17 april 2018) voor haalbaarheidsstudies zijn meer dan 400 voorstellen ingediend bij het RVO. Dit is meer dan vooraf werd verwacht. De MIT-projecten zijn nog niet beoordeeld, maar naar verwachting zal het beschikbare budget uitgeput raken met de aanvragen die op de eerste dag... Lees verder
bedrijfsovername in de ICT
DB&P lunchsessies: Bedrijfsovername in de ICT In samenwerking met Florijnz organiseren wij komende periode twee lunchsessies. De eerste vindt plaats op donderdag 31 mei in Amsterdam en de tweede vindt plaats op donderdag 7 juni in ’s-Hertogenbosch. Het thema van deze sessies is “Bedrijfsovername in de ICT: opdienen of afserveren?” Er kunnen veel redenen zijn... Lees verder