Data MIT-Zuid bekend gemaakt

Er worden voorbereidingen getroffen om de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MIT-Zuid) in 2016 open te stellen.

De tekst voor de regeling is in voorbereiding. De openstellingsdata zijn al wel bekend:

  • voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 10 mei tot en met 1 september 2016 op basis van first come first serve;
  • voor ‘R&D samenwerking’ van 5 juli tot en met 1 september 2016 op basis van tendering.

Er is volgens Stimulus bewezen dat de regeling aansluit bij de financieringsvragen van het MKB. Vooral de haalbaarheidsstudies bieden een goede voorbereiding om projecten in te dienen bij Europese subsidieprogramma’s. Deze aansluiting willen de provincies en ROM’s in 2016 graag verder gaan maken. Verwachting is dat de MIT Zuid in 2016 er in grote lijnen hetzelfde uitziet als in 2015, met marginale veranderingen ter verbetering.