CrossRoads2: innovatie subsidie voor Zuid-Nederland

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim budget beschikbaar voor regionale ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. De focus ligt op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de volgende thema’s: high-tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance.

Innovatie subsidie voor MKB/KMO bedrijven die:

– Zich richten op technologieën waarmee kan worden ingespeeld op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen.
– Gevestigd zijn in Vlaanderen, Zeeland, Noord-Brabant of Nederlands-Limburg.
– Goede en technisch haalbare projectideeën ontwikkelen tot volwaardige projectvoorstellen.
– Zich bezighouden met haalbaarheidsstudies (projecten gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject) 50% met een maximum van € 20.000 en een duur van maximaal 18 maanden.
– Zich bezighouden met innovatieprojecten (projecten gericht op het demonstreren van een prototype met betrekking tot een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst) 45% met een maximum van € 150.000 en een duur van maximaal 18 maanden. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van partijen waarin minimaal één MKB onderneming gevestigd is in Zuid- Nederland en één KMO onderneming gevestigd is in Vlaanderen. Maximaal budget per aanvraag € 150.000.

De uiterste indiendatum in 30 september 2016. Meer weten over CrossRoads2? Neem contact op met Robert Helmer van De Breed & Partners.