Interregprogramma CrossRoads2 aangepast en geopend

CrossRoads2 is een samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het valt onder het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het doel van dit programma is het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerkingen met een innovatief oogmerk. Dit is vooral gericht op KMO/MKB-bedrijven uit de twee regio’s die met elkaar samenwerken.

Sectoren

In de afgelopen jaren heeft CrossRoads2 financiële steun verleend aan 126 bedrijven. Het programma steunt zowel innovatieprojecten als haalbaarheidsstudies. Zo is in de laatste paar maanden aan 50 innovatieprojecten en 16 haalbaarheidsstudies steun toegekend. De KMO/MKB-bedrijven die steun aan kunnen vragen zijn actief in 8 verschillende sectoren: hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance. Een voorwaarde is dat er een grensoverschrijdend component is aan het project.

Haalbaarheidsstudies

De haalbaarheidsstudies, die bij het programma van CrossRoads2 kunnen worden aangevraagd, zijn bedoeld om de technische haalbaarheid van een potentieel innovatief project te toetsen. De aanvragen maken alleen kans wanneer het om externe, grensoverschrijdende organisaties gaat. Er kan maar liefst 50% subsidie worden verkregen, tot een maximum van € 10.000,-. Deze call is geopend tot uiterlijk 29 juni 2018, waarbij het eerst-komt-eerst-maalt principe geldt. CrossRoads2 heeft budget van € 349.800,- beraamd.

Innovatieprojecten

De nieuwe call voor de aanvraag van innovatieprojecten is niet lang geleden geopend. Er kan wel tot € 135.000,- verkregen worden voor een innovatieproject dat aan de eisen voldoet. Deze call is nog geopend tot 31 oktober 2017, de innovatieprojecten zullen worden behandeld op basis van een tender systeem. Het beraamde budget voor innovatieprojecten is € 515.326,-.

Heeft u aanvullende vragen over CrossRoads2? Neem contact op met Robert Helmer, consultant bij De Breed & Partners.