Circular Creation Challenge 2017

In 2050 wil Nederland een volledig circulaire economie creëren. Dit houdt in dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en de waardevernietiging wordt geminimaliseerd. Tijdens de Circular Creation Challenge 2017 krijgen de deelnemers de tijd om toe te werken naar innovatieve concepten met bijbehorende businesscases met betrekking tot het creëren van een circulaire economie.

De circulaire economie biedt kansen

De overgang naar een circulaire economie biedt Nederland veel kansen. Zo tonen recente studies aan dat jaarlijks €7 miljard te besparen is op grondstoffen en sterk verminderen van onze milieufootprint. Dit zou bijdragen aan de kans om minimaal 15.000 nieuwe banen te creëren. De Circular Creation Challenge 2017 draag hieraan bij door innoverende ideeën en duurzame oplossingen in de praktijk te brengen. Een aantal instanties en bedrijven hebben een drietal cases bedacht waar de deelnemers van de challenge aan zullen werken. Door middel van deze cases worden samenwerkingsverbanden tussen innoverende ondernemers gestart.

De cases

  1. In de eerste case worden de deelnemers gestimuleerd om een applicatie, systeem of werkwijze te ontwerpen waarbij overheden, het bedrijfsleven en burgers samen de luchtkwaliteit kunnen monitoren. Er is een behoefte bij burgers, maar ook in het bedrijfsleven aan meer meetinstrumenten waarbij burgers kunnen participeren. Het doel is toewerken naar een participatiemaatschappij.
  2. De tweede case gaat over de vraag hoe we overbodig plastic dat we uit de rivieren vissen kunnen inzetten voor de bouw. De beste concepten die toepasbaar zijn in de bouwsector worden geselecteerd. Dit kunnen prototypes, methoden, analyses, business modellen enzovoort zijn. Het winnende duurzame en innoverende concept zal worden opgeschaald en worden ondersteund door middel van een financiering.
  3. De derde en laatste case gaat over de vraag hoe het aantal bestelbussen / vrachtwagens in de stad verminderd kunnen worden: Hoe kan het bevoorradend verkeer worden geminimaliseerd? Bijvoorbeeld door het toepassen van digitale inventies of andere innovaties. Het gaat in deze case om B2B (Business2Business) oplossingen.