Celtic-plus

Gaat uw organisatie in 2015 een internationale samenwerking aan? Het Celtic-plus programma steunt innovatieve R&D-projecten van bedrijven in Europese samenwerkingsverbanden. Er liggen ook mogelijkheden met betrekking tot samenwerking met kennisinstellingen en universiteiten.

Eureka-programma

Eureka is een programma voor internationale, marktgerichte R&D. Celtic-plus is een Eureka-programma en heeft als doel de mondiale concurrentiekracht van de Europese telecommunicatie-industrie te versterken.

Onderzoek

Bij Celtic-plus gaat het vooral om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij verschillende partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken. Zowel bedrijven als kennisinstellingen die zich bezighouden met onderzoek kunnen deelnemen.

Meer weten over het Celtic-plus programma? Neem contact op met De Breed & Partners en vraag naar Robert Helmer.