Budget EIA in 2016 verhoogd naar € 161 miljoen

Onderstaande informatie gaat over de regels voor de EIA in 2016. Een deel hiervan is inmiddels aangepast. Klik hier voor de meest recente regels van de EIA.

Het budget voor de EIA (Energie-Investeringsaftrek) in 2016 wordt verhoogd van € 101 miljoen naar € 161 miljoen. Nog een andere grote wijziging is de verhoging van het EIA aftrekpercentage van 41,5% naar 58%. Beide verhogingen zijn het resultaat van de onderhandelingen over het Belastingplan 2016.

Aanpassing Energielijst

Naast bovenstaande wijzigingen is tegelijkertijd ook de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 – inclusief Energielijst – aangepast.
De wijzigingen in de uitvoeringsregeling hebben vooral betrekking op het voorkomen van overlap tussen de EIA en de nieuwe subsidieregeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De ISDE omvat namelijk technieken die ook op de Energielijst 2016 voorkomen. Daarom is nu in de uitvoeringsregeling van de EIA opgenomen dat voor investeringen genoemd in de Energielijst, ten tijde van aanmelding voor de EIA geen ISDE-beschikking mag zijn afgegeven.