Brexit-subsidie voor mkb Nederland onvoldoende benut

Er wordt weinig aanspraak gemaakt op de brexit-subsidie door mkb Nederland. Er is € 4 miljoen beschikbaar gesteld door de overheid, maar er is tot nu toe nog maar € 10.000 uitgekeerd.

Het gaat om zogeheten brexit-vouchers. Hiermee kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een vergoeding krijgen voor advies over de gevolgen van de brexit. Tot nu toe is er slechts vier keer subsidie uitgekeerd. Er zijn nog zes aanvragen in behandeling.

Over de brexit-subsidie

Met deze subsidie kunt u als mkb’er deskundig advies krijgen bij uw keuze voor een alternatieve afzetmarkt. Ook kan er advies ingewonnen worden over de gevolgen van de brexit voor transport of het vrije verkeer van goederen. De subsidie dekt 50% van de kosten die een bedrijf maakt, tot maximaal €2.500.

Vraag de brexit-voucher aan

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en wilt u een brexit-voucher aanvragen? Neem dan contact op via het contactformulier aan de rechterzijde of bel ons op 076-565 4321.