Beleidsregel OP-OOST: nieuwe subsidies verstrekt

Er zijn nieuwe subsidies toegekend aan vier proeftuinen binnen de beleidsregel OP-Oost. Er wordt in totaal € 1,9 miljoen subsidie verstrekt.

De proeftuinen

Proeftuinen maken het mogelijk om nieuwe producten en prototypes te testen in een realistische marktsituatie. Dit heeft als gevolg dat minder innovaties zullen stranden doordat deze onvoldoende zijn getoetst op marktacceptatie. De proeftuinen die subsidie ontvangen zijn het Robotics Experience Center in Almelo, Secure Data Sharing Innovation in Hengelo, The High Tech Factory Plus in Enschede en LNGPITCH4 in Wageningen. Er zijn in totaal 20 ondernemingen bij deze proeftuinen betrokken geweest.

Over de beleidsregel OP-Oost

Het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in deze regio. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en een koolstofarme economie.

Meer weten over de subsidieregeling OP-Oost?
Ga naar de OP-Oost pagina of download hier de Factsheet.