Aanvragen WBSO 2016 mogelijk

RVO geeft aan dat het vanaf donderdag mogelijk is om WBSO 2016 aan te vragen. Het gaat om het indienen van online aanvragen. In de loop van volgende week zal RVO ook nog een offline mogelijkheid bieden ( het downloaden van het aanvraagprogramma )

Wanneer indienen?

Aanvragers moeten er rekening mee houden dat WBSO aanvragen uiterlijk één volledige kalendermaand voor de start van de R&D-werkzaamheden moeten worden ingediend. Indien men gebruik wil maken vanaf 1 januari 2016, moet de aanvraag dus uiterlijk 30 november 2015 zijn ingediend. Zelfstandigen kunnen tot en met 1 januari 2016 een WBSO-aanvraag indienen voor R&D-werkzaamheden die starten op 1 januari 2016. De aanvraag geldt vanaf de datum waarop de zelfstandige de aanvraag indient tot en met 31 december 2016.

Nieuwe handleiding en nieuw informatieblad

Meer informatie over het aanvragen van WBSO is ook te lezen in de nieuwe ‘Handleiding WBSO 2016’ en het nieuwe ‘Informatieblad WBSO 2016’. De informatie is gebaseerd op de in het Belastingplan 2016 voorgestelde wijzigingen in de WBSO en is dus nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van het Belastingplan. Pas nadat het Belastingplan 2016 is aangenomen door de Eerste Kamer, kan de regeling worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tot die tijd is de regeling als voorgenomen beleid te downloaden.