De aanvraagresultaten van de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren

De RVO heeft de eindresultaten van de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) gepubliceerd. De regeling is eind april opengegaan voor de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars.

Sluitingsdata MIT

De TKI-instrumenten sloten op 30 juni 2017 en MIT-regelingen voor de kleine instrumenten en de R&D-samenwerkingsprojecten sloten op 7 september 2017. De afhandeling van de aanvragen heeft plaatsgevonden op volgorde van binnenkomst, met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten.

MIT R&D-tender

137 aanvragen vormden gezamenlijk een subsidieclaim van € 23 miljoen. Het beraamde budget van € 7,15 miljoen is hiermee ruim driemaal overschreden. De aanvragen zijn in behandeling genomen en de projecten zullen uiterlijk 7 december worden beoordeeld. De aanvragers zullen rond deze tijd een beslissing te horen krijgen over een eventuele toekenning van de subsidie.

MIT kennisvouchers

Vanaf heden kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden. Het budget van € 2 miljoen dat beschikbaar is, zal niet volledig worden benut. Op dit moment zijn nog enkele aanvragen in behandeling bij de RVO.

MIT Haalbaarheid- en Innovatieprojecten

Er is voor ruim € 9 miljoen aan subsidie in deze regeling aangevraagd. Al deze aanvragen zijn in behandeling. Het subsidieplafond van € 3 miljoen is volledig vergeven.

Meer informatie over MIT?

Wilt u meer weten over MIT of wilt u een aanvraag indienen?
Download de Factsheet of neem dan contact op met DB&P consultant Joris van Eil.