Meer aandacht voor maatschappelijke uitdagingen bij MIT aanvragen

De ministerraad heeft ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid. Binnen de nieuwe aanpak draait het om de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen. Innovatieve MKB’ers en startups worden actief betrokken bij deze aanpak.

Bij maatschappelijke uitdagingen kunt u denken aan een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en duurzaam geproduceerd voedsel. De maatschappelijke thema’s landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg, energietransitie & duurzaamheid en veiligheid staan centraal.

Sleutel technologieën

De innovaties moeten de manier waarop we leven en werken gaan verbeteren. Technische doorbraken zijn van belang bij innovatie. Daarom is er binnen de realisatie van innovatie ruimte voor de ontwikkeling van sleutel technologieën zoals fotonica, kunstmatige intelligentie en nano-, quantum- en biotechnologie.

Van agenda naar uitvoering

Op basis van concrete missies worden kennis- en innovatieagenda’s opgesteld. Hierbij is aandacht voor vraagstukken over bijvoorbeeld de exportkansen van Nederlandse bedrijven. Om van deze innovatieagenda’s een succes te maken, wordt er vanaf volgend jaar meer budget beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is jaarlijks een bedrag oplopend tot € 7,5 miljoen euro bedoeld voor samenwerking met het MKB. Aanvullend wordt structureel € 25 miljoen euro voor toegepast onderzoek en innovatie benut om MKB’ers en startups te stimuleren.

MITMeer informatie over MIT?

Heeft uw MKB onderneming of startup een techniek of innovatie die inspeelt op een maatschappelijke uitdaging? Consultant John Krijger komt graag in contact met u om de mogelijkheden voor MIT subsidie te bespreken.