Het kabinet trekt € 75 miljoen extra uit voor innovatie

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft bekendgemaakt dat er in 2018 extra geld wordt uitgetrokken voor innovatie. Het gaat om € 42 miljoen voor toegepast onderzoek, € 18 miljoen voor innovatiekracht van het MKB en € 15 miljoen voor de bevordering van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Het extra budget dat wordt besteed aan de innovatiekracht van het MKB wordt op verschillende manieren besteed:

  • Allereerst wordt het budget van de MIT regeling verhoogd naar € 40 miljoen. Binnen de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) kunt u subsidie aanvragen voor innovatieprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.
  • Ook het budget van de regeling Innovatiekrediet wordt naar € 70 miljoen verhoogd. Het innovatiekrediet is een lening voor veelbelovende innovatieve projecten welke leiden tot een nieuw product, proces of dienst.
  • Daarnaast wordt er budget uitgetrokken voor onder andere de SBIR regeling. Met deze Small Business Innovation Research regeling wil de overheid bedrijven uitdagen om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen als oplossing voor een maatschappelijk probleem.

In de komende maanden wordt er bovendien gewerkt aan het vernieuwen van het topsectorenbeleid. Hierbij wordt gestreefd naar een sterkere focus op economische kansen van energietransitie en digitalisering.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over één van deze regelingen? Neem dan contact op met Mark Lipsius van DB&P voor een vrijblijvend gesprek.