50% afschrijven op bedrijfsinvesteringen in 2013

De Nederlandse overheid komt het bedrijfsleven tegemoet door toe te staan dat eenmalig 50% van de bedrijfsinvesteringen in 2013 afgeschreven mogen worden. Normaal bedraagt deze namelijk maximaal 20%. Hierdoor wordt bewerkstelligt dat het Nederlandse bedrijfsleven tijdelijk meer financiële mogelijkheden heeft voor het doen van investeringen, met een extra impuls voor de binnenlandse economische groei tot gevolg. Het voordeel wordt geraamd op €630 miljoen in 2013 en €165 miljoen in 2014.