€ 147 miljoen beschikbaar voor energiebesparende technologieën

In 2018 is in het kader van de Energie investeringsaftrek € 147 miljoen aan budget beraamd. Innovatieve ondernemers die energiebesparende technologieën gebruiken komen in aanmerking voor de fiscale aftrek. De onlangs gepubliceerde Energielijst 2018 bevat de technologieën waarvoor u tot 54,5% van de kosten die u in de energiebesparende technologieën heeft geïnvesteerd kunt aftrekken.

De meest drastische wijziging in de Energielijst 2018 heeft betrekking op de energiebalancering. Dit zijn systemen die erop gericht zijn de vraag en het aanbod van duurzame energie in balans te brengen. De duurzame energie wordt tijdens pieken opgeslagen en in een later stadium benut. Elektrische energie wordt omgezet naar waterstof of warmte (Power to Gas/Heat). Zo dragen deze systemen door middel van slimme software bij aan een energietransitie in Nederland.

Overige wijzigingen Energielijst 2018

De verruiming van de categorie van technologieën voor duurzame transportmiddelen is een andere belangrijke wijziging in de Energielijst 2018. Ook duurzame technologieën in de zeevaart zijn aan de lijst toegevoegd. Verder is een opvallende toevoeging een innovatieve conserveringstechniek waarbij de conservering op een lagere temperatuur gebeurt, wat energie bespaart. Wanneer u als ondernemer, uw energiebesparende technologie mist op de Energielijst 2018 kunt u deze inzenden naar het RVO onder een generieke code. De technologie zal dan worden getoetst aan de hand van de criteria voor energiebesparing.

Stimuleren energiebesparende technologieën

De Energielijst wordt jaarlijks aangepast door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën. Het doel van de Energielijst is het stimuleren van energiebesparende technologieën om duurzame economische groei te bewerkstelligen. De EIA is een fiscale regeling die bijdraagt aan het behalen van de doelstelling uit het Energieakkoord om in Nederland drastisch energie te besparen. Nederland dient voor het behalen van het akkoord een inhaalslag te maken.

De Energie investeringsaftrek aanvragen of meer weten over deze fiscale regeling?

Neem dan contact op met Joris van Eil, consultant bij De Breed & Partners of download hier de Factsheet EIA.