141 toekenningen fase 1-onderzoek Europees mkb-instrument

Vanuit het Europees mkb-instrument, dat deel uitmaakt van het Horizon 2020-onderdeel Innovatie in het midden- en kleinbedrijf (HORIZONIL3), zijn 141 nieuwe aanvragen gehonoreerd voor fase 1-onderzoek (concept en haalbaarheidsbeoordeling).

Het betreft aanvragen ingediend tijdens de 17 september 2015 gesloten derde aanvraagperiode van dit jaar. De gehonoreerde aanvragen zijn gekozen uit 1873 ingediende voorstellen. De toegekende financiering bedraagt € 50.000 per haalbaarheidsproject (lump sum, 70% van de projectkosten).

Onder de gehonoreerden bevinden zich vijf Nederlandse mkb’ers. Nederland blijft daarmee behoorlijk achter op onder meer Italië (30), Spanje (24) en het Verenigd Koninkrijk (15).

Over het mkb-instrument

Het mkb-instrument richt zich op alle soorten innovatieve mkb’ers die de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen, te groeien en hun activiteiten te internationaliseren. Het instrument wordt ingezet voor alle categorieën van innovatie, ook voor niet-technologische en sociale innovatie en innovatie met betrekking tot diensten, mits elke activiteit een duidelijke Europese meerwaarde heeft.

De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is 25 november 2015.