€ 100 miljoen aan budget voor ISDE 2018

Het beraamde budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in 2018 is € 100 miljoen. Het doel van de regeling is het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van het Besluit Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De aanschaf van deze kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte wordt gesubsidieerd.

De wijzigingen omtrent het budget van de ISDE-regeling zijn op 4 december gepubliceerd in de Staatscourant door het kabinet. Door de regeling, die sinds 4 januari 2016 in gang is gezet, kunnen ondernemers, maar ook particuliere gebruikers subsidie krijgen voor de aanschaf van kleinschalige installaties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om kleine vermogens.

Bekendheid ISDE neemt toe

In 2016 werd slechts een beperkt deel van het jaarbudget aangevraagd en in 2017 ging het budget aan het einde van het jaar op. Door een toenemende bekendheid van de regeling is de verwachting dat het aantal aanvragen in 2018 ook zal toenemen. Het budget zal daarom naar verwachting eerder op zijn en door het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe is het van belang de ISDE-aanvraag tijdig in te dienen.

Wilt u de ISDE in 2018 aanvragen of wilt u meer weten over Subsidies voor Duurzaamheid?

Neem dan contact op met Robert Helmer, consultant bij De Breed & Partners of download hier de Factsheet.