Nieuws

MIT Zuid 2017
De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben de subsidieregeling MIT Zuid 2017 (MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland) vastgesteld. Er wordt € 10,4 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatie door het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland. Financiële steun voor 150 bedrijven in Brabant De verwachting is dat 100 bedrijven... Lees verder
New Food Challenge
SBIR: New Food Challenge Op 16 februari heeft staatssecretaris van Dam het startschot gegeven voor de New Food Challenge. Middels deze SBIR-oproep worden (startende) bedrijven uitgedaagd om nieuwe voedselproducten op basis van plantaardige eiwitten te ontwikkelen. Voor wie? Bedrijven uit de EU met innovatieve oplossingen op het gebied van plantaardig voedsel, kunnen tot 30 april... Lees verder
tech bedrijven
Atomico, een investeringsmaatschappij gevestigd in Londen, heeft een fonds opgericht met een slagkracht van 765 miljoen dollar. Dit maakt Atomico het grootste investeringsfonds voor tech bedrijven in Europa. Investeringsfonds voor tech bedrijven Dit investeringsfonds is opgericht in 2006 door de medeoprichter van videochatdienst Skype. Er is inmiddels... Lees verder
OP-Oost regeling
Het kabinet gaat investeringen stimuleren waar Nederland nu kansen laat liggen. De investeringsinstelling Invest-NL wordt hiervoor opgericht, met een budget van € 2,5 miljard. Loket voor financieringsprogramma’s Invest-NL wordt één loket waar ondernemers terecht kunnen voor internationale financieringsprogramma’s, risicokapitaal, garanties en exportkredietverzekeringen. Invest-NL gaat grote maatschappelijke projecten meefinancieren in binnen- en... Lees verder
MIA en Vamil
Van 7 t/m 30 maart 2017 kan er weer SDE+ subsidie worden aangevraagd. Het budget voor 2017 is € 6 miljard euro. Met de SDE+ subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. SDE+ is een exploitatiesubsidie Deze subsidieregeling vergoedt het verschil tussen... Lees verder
innovatie subsidie
Minder administratieve lasten bij WBSO Heeft u in 2016 gebruikt gemaakt van de WBSO subsidie? Voor het melden van gerealiseerde uren en het doorgeven van burgerservicenummers heeft u sinds dit jaar geen activeringscode meer nodig. Eindafwikkeling uiterlijk 31 maart Met het SO-nummer van uw S&O verklaring (WBSO beschikking) van 2016 krijgt u toegang tot de... Lees verder
Innovatie subsidie
Metropoolregio Eindhoven meldt dat de nieuwe tender voor het Stimuleringsfonds (SREFONDS) per direct is geopend. Aanvragen voor een bijdrage uit dit fonds kunnen tot en met 31 maart 2017 worden ingediend. Reden voor deze onmiddellijke opening is het succes van het fonds, aldus de Metropoolregio. Economische structuur regio Eindhoven versterken... Lees verder
innovatieprojecten
Bent u bezig met Cloud oplossingen? Dan kunt u zich nu aanmelden voor de Nederlandse Cloud Awards 2017! Te denken valt aan Internet of Things toepassingen, Location Based Services of Cloud Computing. Aanmelden kan tot 20 februari 2017. Winnaars zijn automatisch genomineerd voor de CCE Europe Awards. Beoordelingscriteria De jury is... Lees verder
MIT-aanvragen
Vier MIT-aanvragen voor een haalbaarheidsproject zijn na een bezwaarprocedure alsnog gehonoreerd. Dat melden de Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel. De aanvragen waar het om gaat, zijn afkomstig van Eelman Restwarmte +, X-Guard, Haeger Europe en Finex Timber Solutions. Het gaat om bedragen variërend tussen € 5.000 en €... Lees verder
Subsidieregeling Praktijkleren
Minister Bussemaker gaat de subsidieregeling Praktijkleren uitbreiden met vso-leerlingen (voortgezet speciaal onderwijs), pro-leerlingen (praktijkonderwijs) en entree-leerlingen in het VMBO. De uitbreiding van de regeling is een reactie op het verzoek van de Stichting Academie voor Levenslang Onderwijs. Na dit verzoek heeft Bussemaker uitgebreid onderzoek verricht en diverse instanties geraadpleegd, zoals de... Lees verder