De Investeerdersclub

De Investeerdersclub is het meest informele ‘informals’ netwerk van Nederland. De vraag naar risicokapitaal door (beginnende) ondernemers en het aanbod daarvan door investeerders wordt bij ons samengebracht. Investeren gaat volgens onze 70 actieve leden over vertrouwen en fun. Iets wat het beste lukt in een informele setting, waar de investeerders elkaar kennen en plezier en deals hand-in-hand gaan. De Investeerdersclub organiseert Dealmaking Dinners, waar zorgvuldig geselecteerde ondernemers de kans krijgen om investeerders te ontmoeten.

Verschillende vormen van financiering combineren

Bij de Investeerdersclub vinden we het belangrijk dat ondernemers verder kijken dan financiering via informals alleen. Vaak kunnen risico’s verkleind worden door de combinatie van verschillende vormen van financiering. Subsidie is hier een goed voorbeeld van. De samenwerking met De Breed & Partners zorgt voor een laagdrempelige toegang tot subsidies voor ambitieuze, innovatieve en schaalbare ideeën. Daarnaast biedt De Investeerdersclub ondernemers via De Breed een extra mogelijkheid voor het vinden van Business Angels.

Als ondernemer ben je van harte welkom om langs te komen bij onze Coffee, Tea & investment om kennis te maken met informal investment in het algemeen en De Investeerdersclub in het bijzonder. Aanspreekpunt bij de Investeerdersclub is Martijn Blom, aanmelden@deinvesteerdersclub.nl.

Door: Martijn Blom
DB&P consultant:
Carel Bruinings