DBI – The Netherlands

DBI (Doing Business In the Netherlands) helpt buitenlandse ondernemers bij de vestiging in Nederland. We ondersteunen op verschillende relevante terreinen en geven deskundig advies voor een redelijke prijs en met persoonlijke aandacht. DBI is tegelijk een platform en netwerk van professionals met de volgende kennisgebieden:

1. Dutch Corporate Internal Investigations (bedrijfsintern onderzoek)
2. Dutch Market Explorer (marktonderzoek)
3. Dutch 30 Procent Ruling (belasting-aftrek voor buitenlandse kenniswerkers)
4. Dutch Asset Management (vermogensbeheer)
5. Dutch Tax Rules Holland (belastingrecht)
6. Dutch Corporate Law (ondernemingsrecht)
7. Dutch Audit (audits, compliance)
8. Dutch Bookkeeping Holland (boekhouding, administratie)
9. Dutch Employment law (arbeidsrecht)
10. Dutch Netherlands Visa (visa)
11. Dutch Grants (subsidies / financieringen)
12. Dutch Intellectual Property (intellectueel eigendom)
13. Dutch Custom Regulations (douaneregels)
14. Dutch Office Space (kantoorruimte)
15. Dutch Company Formation (oprichting)
16. Dutch Treasury (financieel beheer)
17. Dutch relocation (herhuisvesting / verhuizingen)
18. Dutch angel investors (informele investeerders)
19. Dutch real estate (onroerend goed)

Voor meer informatie kunt u de website van DBI bezoeken of contact opnemen met Raf Grubben van De Breed & Partners via grubben@debreed.nl of 076-5654321.