Netwerk

Samen innoveren betekent ook op zoek naar vruchtbare samenwerkingsverbanden. DB&P participeert in meerdere netwerken. Deze netwerken zorgen voor uitbreiding van kennis en zijn tevens waardevol als platform om een breed dienstenspectrum aan te kunnen bieden. Samen kijken we hoe we ondernemers het meest optimaal kunnen ondersteunen bij het vinden van financiering voor innovatie.

FinTech
Holland FinTech is een onafhankelijke organisatie die professionele diensten verleend aan zakelijke klanten in de fintech sector. Het distribueert kennis over digitalisatie, ondersteunt financiële innovators en stimuleert coöperatie en competitie om zo wereldwijd betere financiële diensten te helpen creëren. Holland FinTech is de grootste onafhankelijke globale marktplaats voor financieel technologische bedrijven dat alle... Lees verder
DBI (Doing Business In the Netherlands) helpt buitenlandse ondernemers bij de vestiging in Nederland. We ondersteunen op verschillende relevante terreinen en geven deskundig advies voor een redelijke prijs en met persoonlijke aandacht. DBI is tegelijk een platform en netwerk van professionals met de volgende kennisgebieden: 1. Dutch Corporate Internal Investigations (bedrijfsintern... Lees verder
ORAM
ORAM vertegenwoordigt ondernemend Amsterdam. Het is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie van de regio. ORAM kent de issues van de stad en zet zich in voor een optimaal ondernemersklimaat in de Amsterdamse Metropoolregio. Dat doet ORAM met een team van professionals door actieve lobby, kennisbijeenkomsten en een groot zakelijk  netwerk.  De 600 leden zijn een... Lees verder
Als partner van MKB Amsterdam draagt DB&P bij aan de versteviging van het Amsterdamse vestigingsklimaat. MKB Amsterdam is een belangenvereniging en onderdeel van MKB Nederland. Voorop staat het contact met de overheid en de politiek om het ondernemersklimaat te verbeteren. Naast belangenbehartiging organiseert MKB Amsterdam ook bijeenkomsten waarbij de leden en partners handige... Lees verder
Haagsche Business Club
Beginnende en gevestigde ondernemers en overheidsinstanties worden bij de Haagsche Business Club met elkaar in contact gebracht. Doordat men nuttige contacten kan leggen worden de netwerken van de ondernemers vergroot. Het doel van het netwerk is dan ook om een bijdrage aan succesvol ondernemerschap te leveren. Het karakter van de Haagsche... Lees verder
Investeerdersclub
De Investeerdersclub is het meest informele ‘informals’ netwerk van Nederland. De vraag naar risicokapitaal door (beginnende) ondernemers en het aanbod daarvan door investeerders wordt bij ons samengebracht. Investeren gaat volgens onze 70 actieve leden over vertrouwen en fun. Iets wat het beste lukt in een informele setting, waar de investeerders elkaar kennen en... Lees verder