Meer over de WBSO subsidie

Innovatie is van groot belang voor de concurrentiepositie van uw bedrijf. DB&P adviseert jaarlijks meer dan 1.000 bedrijven in diverse sectoren over onder andere de WBSO subsidie. Met de WBSO regeling compenseert de overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Voor 2017 bedraagt het WBSO budget € 1.205 miljoen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De aanvrager is óf een onderneming met ontwikkelaars op de loonlijst óf een zelfstandige die ontwikkelwerk verricht.
  • Personeel of de zelfstandige ontwikkelt nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur, ten behoeve van klanten of voor interne toepassing.
  • Op de weg naar het beoogde eindresultaat zijn bepaalde technische uitdagingen of knelpunten te benoemen, waarvoor men vernieuwende oplossingsrichtingen voor ogen heeft. Deze oplossingsrichtingen zijn technisch van aard, dus bevinden zich in het domein van de programmeertechniek of dat van engineering.
  • Het bijhouden van een S&O administratie is vereist. Hierin worden de S&O uren en relevante S&O documentatie geadministreerd.

Meer informatie over de WBSO subsidie is te vinden in de whitepaper WBSO in een notendop.