Kredieten en zakelijk lenen

Als ondernemer wilt u uw onderneming laten groeien. Daarvoor is financiering nodig. Een krediet of zakelijke lening biedt in dit geval uitkomst.

Wanneer u een zakelijke lening afsluit ontvangt uw onderneming een kapitaalinjectie. Dit geld biedt u de mogelijkheid om te investeren in uw technologische innovatie, een nieuw bedrijfspand of bijvoorbeeld gekwalificeerd personeel.

Types zakelijke leningen

Een krediet of zakelijke lening afsluiten kan op diverse manieren:

  • Bij de overheid
  • Bij de bank
  • Door middel van crowdfunding
  • Via investeerders
  • Via intellectuele eigendomsrechten

Lenen bij de overheid

Met het innovatiekrediet levert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage aan de innovatiekracht en duurzame groei van de Nederlandse economie. Het innovatiekrediet is een risicodragend krediet waar rente over wordt berekend.

Wanneer u de bank niet genoeg zekerheid kunt bieden om geld te kunnen lenen, kan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gedeeltelijk garant staan voor uw onderneming. De Borgstelling MKB-kredieten vergroot namelijk het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming.

Dankzij de vroegefasefinanciering ontvangt u een lening voor een vernieuwingsfasetraject. Op deze manier voorkomt de overheid dat waardevolle ideeën voor innovatieve producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en nooit de markt bereiken.

Lenen bij de bank

Een zakelijke lening afsluiten kan ook bij de bank. De grote banken in Nederland bieden verschillende type leningen, maar hier zijn vanzelfsprekend veel eisen aan verbonden. Zo wordt er onder andere een businessplan verwacht en een overzicht van de financiële cijfers. Wij werken samen met diverse banken en kunnen u adviseren en bijstaan in dit traject.

Crowdfunding

Bij crowdfunding investeert een grote groep mensen, de crowd, een relatief klein bedrag in uw crowdfundingproject. Crowdfunding biedt veel voordelen. De marketing rondom crowdfunding zorgt voor veel naamsbekendheid, de investeerders dienen als ambassadeurs van uw product of project en dankzij de crowdfundingcampagne kunt u aftasten of de wereld wel zit te wachten op uw product of dienst.

Investeerders

Eén of meerdere investeerders kunnen uitkomst bieden wanneer u een financieringsbehoefte heeft. Het mooie is dat een investeerder behalve financiering ook kennis, ervaring en een netwerk met zich meebrengt.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten zoals merknamen, octrooien en auteursrechten van in-house ontwikkelde software zijn vermogensrechten die niet alleen als kapitaal op de balans kunnen worden opgenomen, maar ook kunnen worden ingezet voor het aanwenden van kredieten. Lees hier meer over.

Let op! Door de juiste financieringsmix kunt u makkelijker de laagste rente krijgen voor uw zakelijke lening. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld subsidies en fiscale regelingen.Voorwaarden

De voorwaarden die verbonden zijn aan uw zakelijke lening of krediet zijn per verstrekker anders. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de levensfase van uw bedrijf, de hoogte van het bedrag dat u wilt lenen en uw eigen vermogen. U zult begrijpen dat de verstrekker van uw lening zo min mogelijk risico wil lopen.

Start-ups en starters

Dat risico is een belangrijke reden waarom met name banken niet staan te springen om een lening te verstrekken aan startende bedrijven. Daarom is het voor start-ups en starters in veel gevallen moeilijker om aan financiering te komen dan voor bedrijven die al langere tijd bestaan. Toch is het niet onmogelijk. Wij bekijken graag de mogelijkheden met u.

MKB en scale-ups

Voor het midden- en kleinbedrijf en scale-ups ligt dit anders. Het risico is minder groot en daarom ligt de drempel voor bancaire financiering lager dan bij start-ups en starters.

Ervaringen van andere ondernemers

Wanneer u op zoek bent naar financiering in welke vorm dan ook is het zinvol om te bekijken hoe andere ondernemers dat hebben aangepakt. Zij hebben waarschijnlijk met dezelfde vragen gezeten als u en van die ervaringen kunt u veel leren.

Martijn van Hassel en Alfredo Silva hebben gebruik gemaakt van crowdfunding om invulling te geven aan hun financieringsbehoefte. Zij hebben twee succesvolle crowdfundingcampagnes op hun naam staan voor horlogemerk Fromanteel. Hun verhaal leest u hier.

Remko van Leeuwen en zijn compagnon Leonie de Best kozen voor informal investing en vonden via Investormatch maar liefst 15 investeerders. Dankzij hen konden ze verder met de ontwikkeling van een antibioticum met effectieve werking tegen resistente bacteriën. Hun verhaal leest u hier.