"De Breed & Partners neemt al ons subsidiewerk uit handen. Het netto resultaat is groter dan ooit, terwijl wij bezig zijn met waar we goed in zijn: ontwikkeling en productie van elektronica op klantspecificatie"

WBSO subsidie voor Rommtech

De Breed & Partners neemt ons werk uit handen. Het netto resultaat is groter dan ooit, terwijl wij bezig zijn met waar we goed in zijn: Ontwikkeling en productie van elektronica op klantspecificatie.

Rommtech heeft de eerste jaren geprobeerd zelf aanspraak te maken op WBSO subsidie. Dagen werk zijn er gaan zitten in het uitzoeken van spelregels, aanvragen van projecten, en soms, het opzetten van project administraties en urenverantwoordingen. Soms, omdat projecten waarop subsidie is verstrekt, op één hand te tellen zijn.

Later besloot Rommtech deze aanvragen te laten lopen via een bemiddelingsbureau. De inspanning van Rommtech was weg, het aantal toegekende subsidies was echter nog steeds teleurstellend. De netto opbrengst voor onze onderneming was lager, door de relatief hoge kosten voor dit bemiddelingsbureau. Op deze periode terug kijkend heeft dit bureau onze business nooit goed genoeg begrepen.

Sinds 2008 doen we zaken met De Breed & Partners. Corné van Gool begrijpt onze business en weet daardoor als geen ander subsidie mogelijkheden te benoemen. 3 maal per jaar spreken we projecten door waarna Corné de aanvraag voor zijn rekening neemt.

We hebben nu doorlopend meerdere projecten waarop WBSO subsidie toegekend is. Dit helpt Rommtech en onze klanten om op een kosten efficiënte manier nieuwe, innovatieve producten, op de markt te brengen. Daarnaast wordt het gemakkelijker om eigen initiatieven op te starten, zoals een off-grid mini duurzame energie centrale en een recent project voor het gedetailleerd in kaart brengen van de energiestromen binnen de organisatie.

Zou u De Breed & Partners aanraden bij familie, vrienden of kennissen? … Jazeker !

door: Sander Bogers
consultant: Corné van Gool