Innovatieve projecten bij D-ploy

De Breed & Partners helpt ons met het scherp krijgen van onze projectopdrachten zodat we, tot nu toe, altijd zijn gehonoreerd in onze subsidieaanvragen. Onlangs nog hebben wij software opgeleverd die ons in staat stelt om onze klanten te visualiseren waar in hun organisatie de bottlenecks zitten om te komen tot operational excellence. Onze klanten enthousiast en wij ook want vervolgopdrachten worden almaar groter en complexer. De software hebben we kunnen maken d.m.v. WBSO subsidies. En de Breed & Partners heeft ons geholpen om het project vorm te geven. Eén grote win win voor alle partijen.

door: Theo Janssen
consultant: Robert van Loon