Een werkgever kan subsidie aanvragen voor een promovendus die tijdens zijn studiejaar onderzoek verricht voor het bedrijf.