Een overeenkomst waarbij twee partijen een bindende regeling treffen.