Kosten en uitgaven die uitsluitend dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het uitvoeren van het eigen S&O.