Het MKB-instrument van Horizon 2020 ondersteunt enerzijds het verkennen van nieuwe markten en anderzijds de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.