De vereiste voorwaarden waaraan u moet voldoen om een praktijkleerplaats te mogen aanvragen.