Bedrijfsmiddelen die een aanzienlijke milieuverdienste hebben in Nederland ten opzichte van het gangbare alternatief in de betreffende branche én duurder zijn dan het minder milieuvriendelijke alternatief.