De loonkosten zijn voor een werkgever circa 30% hoger dan het brutoloon dat een werknemer ontvangt, omdat u als werkgever een deel van de werknemersverzekeringen betaalt. Een werknemer heeft recht op vakantiegeld, meestal 8% van het brutoloon. Hierover draagt u als werkgever loonbelasting en premies af.