Managementconsultants die MKB-ondernemers adviseren over de innovatieve waarde van producten, processen of diensten.