Overzicht verzorgen van de administratie van het afgelopen jaar: uren en BSN melding.