Een organisatorische bundeling van de diverse kennis en krachten van verschillende partijen om een groot organisatie-overstijgend of gebiedsgericht project te realiseren.