Fondsen

Verschillende fondsen zijn opengesteld om innovatie in Nederland te stimuleren. Onder innovatie wordt verstaan: het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, het aanbrengen van structurele verbeteringen of het opzetten van projecten in het kader van vernieuwing. DB&P biedt ondersteuning bij het indienen van een financieringsaanvraag voor:

 • SIDN fonds
  Financiering voor internetprojecten die ‘het verschil kunnen maken’. Innovatieve internetprojecten die een maatschappelijke meerwaarde bieden.
 • Limburgs investeringsfonds (LIOF)
  Participatiemogelijkheden, subsidie instrumenten en kennisvouchers voor het Limburgse MKB. Het LIOF zet kennis, netwerk en instrumenten voor kapitaalverstrekking in.
 • Limburg Business Development Fonds (LBDF)
  Het LBDF biedt MKB’ers in de provincie Limburg de financiële middelen om potentie te toetsen, ontwikkelen en/of te vermarkten, opgedeeld in drie fondsen: een ideeënfonds, een ontwikkelfonds en een seedfonds.
 • MKB katalysatorfonds Drechtsteden
  Het stimuleren van innovaties in de maritieme maakindustrie: kennisvouchers, haalbaarheidsonderzoek, prototyping en kwartiermaker.
 • Participatiefonds Oost NL
  Financieren van innovatieve starters in Gelderland en Overijssel. Speciaal fonds voor kansrijke innovatieve (doorstartende) bedrijven en snelle groeiers.
 • Fonds NutsOhra
  Ondersteunen van initiatieven voor kwetsbare groepen. Financiering om deze kwetsbare groepen kansen te bieden, een betere kwaliteit van leven te geven en toekomstperspectief te bieden.

Meer informatie?Brainport Techlaw

Heeft u interesse in fondsen als financieringsvorm? Neem dan contact op met consultant Sjef van Kemenade.